Klasztor:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Sądowa Wisznia (Wniebowzięcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 10.01.2014 12:37 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 23:02 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1730 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1945 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Sądowa Wisznia

Nazwa/y obecna: ukr. Судова Вишня

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: reformaci; franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum

Skrócona nazwa łacińska: OFMRef

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1730 r.

Opis:

Fundacja kasztelana lwowskiego Jana Siemieńskiego i łowczego kijowskiego Franciszka Zawadzkiego. Kościół wzniesiony w latach 1730-1741 wg projektu Pawła Fontany. W klasztorze podczas I wojny światowej urządzono rosyjski szpital wojskowy. W 1945 r. zgromadzenie zlikwidowano.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. Matki Boskiej Bolesnej

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: lwowska

Kasata

Kasaty po 1914 r.
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Międzynarodowe: porozumienia jałtańskie z 4-11.02.1945 . o oddaniu polskich Kresów Wschodnich ziem ZSRR i przesiedleniach ludności z ziem zmieniających granice
  • Data faktycznej kasaty: 1945 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 49.7891667 23.37222220000001 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Hauser Zbigniew, Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej. Lwowskie, Lwów, Stanisławskie, Warszawa, 2004, s. 207-208
 • Rąkowski Grzegorz, Ziemia lwowska, (Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej, 3), Pruszków, 2007, s. 482-484