Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Bernardynki, Słonim (Niepokalane Poczęcie NMP)
Визитные описи м-рей Ордена Бернардинок: Виленский Бернардинок, Виленский св. Михаила, Виленский Заречный, Слонимский, Брестский, Гродненский, Ковенский, 1796 - 1798 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Визитные описи м-рей Ордена Бернардинок: Виленский св. Михаила, Виленский Заречный, Ковенский, Гродненский, Слонимский, Бржеский, 1818 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Дело по прошению дворянки Костюшко Марии о разрешении ей поступить монахиней в Слонимский римско-кат. бернардинский м-рь / Sprawa na prośbę dworzanki Kościuszko Marii o zezwolenie jej na wstąpenie do rzymsko-katolickiego klasztoru bernardynek w Słonimiu, 1909 r.
wprowadzono: 15.04.2016 15:24 | ost. aktualizacja: 06.05.2016 10:59
Дело по прошению дворянки Мошинской Изабеллы-Ядвиги о розрешнии ей поступить монахиней в Слонимский бернардинский м-рь / Sprawa na prośbę dworzanki Moszinskiej Izabelli-Jadwigi o pozwolenie jej na zaostanie zakonnicą w klasztorze bernardynek w Słonimie, 1907 r.
wprowadzono: 15.04.2016 15:24 | ost. aktualizacja: 06.05.2016 10:59
Дело по прошению дворянки Ревковской Ядвиги о разрешении ей поступить монахиней в Слонимский бернардинский римско-кат. м-рь / Sprawa na prośbę dworzanki Rewkowskiej Jadwigi o zezwolenie jej na wstąpenie do rzymsko-katolickiego klasztoru bernardynek w Słonimiu, 1908 r.
wprowadzono: 15.04.2016 15:24 | ost. aktualizacja: 06.05.2016 10:59
Дело по прошению дворянки Шашкевич о розрешнии ей поступить монахиней в Слонимский бернардинский в м-рь / Sprawa na prośbę dworzanki Szaszkiewicz o pozwolenie jej na zostanie zakonnicą w klasztorze bernardynek w Słonimie, 1907 r.
wprowadzono: 15.04.2016 15:24 | ost. aktualizacja: 06.05.2016 10:59
Дело по прошению Мошинской Изабеллы-Ядвиги о разрешении ей поступить монахиней в Слонимский бернардинский м-рь / Sprawa na prośbę Moszyńskiej Izabelli-Jadwigi o zezwolenie jej na wstapenie do klasztoru bernardynek w Słonimiu, 1907 r.
wprowadzono: 15.04.2016 15:24 | ost. aktualizacja: 06.05.2016 10:59
Дело по прошению поступлении Слонимский бернардинский м-рь Добржанской Марии-Людвики-Анели / Sprawa na prośbę o wstąpenie do klasztoru bernardynek w Słonimiu Dobrzańskiej Marii-Ludwiki-Anieli, 1909 r.
wprowadzono: 15.04.2016 15:24 | ost. aktualizacja: 06.05.2016 10:59
Дополнения к визитациям: М-ри Ордена Бернардинок: Виленский Свято-Михальский и Заречный, Слонимский, Брестский, Гродский, Ковенский, 1818 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:15 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:15
М-ри Францсиканского Ордена: Виленский, Гродненский, Бернардинского Ордена: Виленский, Слонимский, Воложинский, Ивейский, Будславский, Бернардинок: Слонимский, Виленский, Виленский Заречный, 1856 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14

1 2