Klasztor:
Klaryski, Stary Sącz (Trójca Święta) skasowany

Wprowadzono: 10.01.2014 14:53 | Ost. aktualizacja: 01.06.2016 19:23 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1280 r.
 • Kasata niezrealizowana

  Data urzędowa kasaty niezrealizowanej: 11.02.1782 r.
 • Restytucja

  15.03.1811 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Stary Sącz

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Kościół pw. Trójcy Świętej, Plac Św. Kingi 1, 33-340, Stary Sącz, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, email: sekretariat@klaryski.sacz.pl

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Stary Sącz

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Klaryski

Inne przyjęte nazwy polskie: damianitki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętej Klary

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sanctae Clarae

Skrócona nazwa łacińska: OSC

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie, habitowe, klauzurowe

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1280 r.

Opis:

Fundacja księżnej Kingi

W wyniku represji komunistycznych po II wojnie światowej klasztor pozbawiono gospodarstw rolnych, a mniszki utrzymują się z własnej pracy, głównie haftu i malarstwa (EK, 9, 40-41).

Miasto było własnością klarysek do ich kasaty (EK, 18, 865).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Trójca Święta

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Jednostka podziału administracyjnego: Galicja

Kraina historyczna: Małopolska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: krakowska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: niezrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Austria/cesarz Józef II: dekret z 12.01.1782 o kasacie wszystkich męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych nie zajmujących się szkolnictwem, pielęgnowaniem chorych i nauką
  • Data urzędowa kasaty niezrealizowanej: 11.02.1782 r.
  • Opis:

   Decyzję o kasacie zrealizowano tylko częściowo, część mobiliów wywieziono, zabroniono przyjmowania do nowicjatu. Jednak dekretem cesarza Franciszka I z 15.03.1811 wznowiono nowicjat, pod warunkiem prowadzenia szkoły dla dziewcząt. Otworzono ją w 1821 r. Klasztor ocalał.

   Szkoła przetrwała do 1951 roku (EK, 9, 40).

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 49.56234806981452 20.638771761901808 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Beiersdorf Zbigniew, Krasnowolski Bogusław, Architektura i urbanistyka Starego Sącza, [w:] Edyta Ross-Pazdyk, Barbara Szafran (red.), Ikonografia Starego i Nowego Sącza, Nowy Sącz, 2012, s. 5-14
 • Przybyłowicz Olga Miriam, Zarys dziejów klasztoru ss. klarysek w Starym Sączu, [w:] Ślusarek Robert (red.), Dziedzictwo kulturowe świętej Kingi. Katalog wystawy zrealizowanej ze zbiorów klasztoru sióstr klarysek w Starym Sączu, Nowy Sącz, 2013, 5
 • Prejs Roland, Klaryski, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 38-43
 • Geryn Katarzyna, Stary Sącz, Encyklopedia katolicka, t. 18: Serbowie - Szczepański, Lublin, 2013, kol. 864-866