Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Klaryski, Stary Sącz (Trójca Święta)
Antiphonarium Franciscanum, de sanctis, 2. połowa XIII w.
wprowadzono: 15.04.2016 09:12 | ost. aktualizacja: 15.04.2016 09:12
Antiphonarium Franciscanum, de tempore, XIII wiek - XIV wiek
wprowadzono: 15.04.2016 09:12 | ost. aktualizacja: 15.04.2016 09:12
Graduale Romanum Franciscanum zwany "dużym", 2. połowa XIII w.
wprowadzono: 15.04.2016 09:12 | ost. aktualizacja: 15.04.2016 09:12
Graduał klarysek zwany "średnim", XIII wiek - XIV wiek
wprowadzono: 15.04.2016 09:12 | ost. aktualizacja: 15.04.2016 09:12
Graduał zwany "małym", XIV wiek
wprowadzono: 15.04.2016 09:12 | ost. aktualizacja: 15.04.2016 09:12
"Inwentarz miasta Starego Sandcza do ko(nwentu) przewielebnym Ich Mąm Pannom zakonnym reugły ś. Klary przez świętą Kunegundę na fundacyą nadanego, osiadłość ich placów, także wielo który trzyma pola i czynszu tak z placów jako i z pól płacić powinni, jako niżej w liniach położeni są, spisany in anno 1699, 1699 r.
wprowadzono: 15.04.2014 09:42 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Psałterz
wprowadzono: 15.04.2016 09:12 | ost. aktualizacja: 15.04.2016 09:12
Salomea, ksieni konwentu klarysek w Starym Sączu, nadaje Piotrowi i jego synowi Tylmanowi, jako przyszłym sołtysom, las nad Dunajcem z prawem do osadzenia tam kolonistów i lokowania wsi na prawie niemieckim, 11.10.1336 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Vita et miracula Beatae Cunegundis, 1473 r.
wprowadzono: 15.04.2016 09:12 | ost. aktualizacja: 15.04.2016 09:12