Klasztor:
Dominikanie, Wierzbołów skasowany

Wprowadzono: 14.01.2014 13:49 | Ost. aktualizacja: 01.06.2016 13:36

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    1643 r.
  • Kasata częściowa

    Data anulowania kasaty: 1804 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Wierzbołów

Nazwa w momencie kasaty: Nowa Wola

Nazwa/y obecna: Virbalis

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1643 r.

Opis:

Fund.  Jan i Marianna z Tebańskich Wściekliców.

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska/[II] Rzeczpospolita Polska

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wileńska

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: częściowa
    • Data anulowania kasaty: 1804 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 54.62995466109804 22.81769696826177 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)