Klasztor:
Jezuici, Wilno-Śnipiszki (św. Rafała) skasowany

Wprowadzono: 14.01.2014 13:56 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:09

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1702 - 1730 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1773 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Wilno-Śnipiszki

Nazwa/y obecna: Vilnius

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1702 - 1730 r.

Opis:

Fund. Michał Koszyc

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: dom trzeciej probacji

Wezwanie kościoła: św. Rafała

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Wielkie Księstwo Litewskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wileńska

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/papież Klemens XIV: breve "Dominus ac Redemptor noster" z 21 VII 1773 znoszące zakon jezuitów
  • Data faktycznej kasaty: 1773 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 54.692711 25.278864 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)