Klasztor:
Kanonicy regularni od pokuty, Bystrzyca (Święty Krzyż) skasowany

Wprowadzono: 20.01.2014 10:54 | Ost. aktualizacja: 10.02.2016 21:12 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  21.05.1390 r.
 • Kasata częściowa

  Data anulowania kasaty: 29.10.1526 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Bystrzyca

Nazwa/y obecna: biał. Быстрыца [pol. Bystryca, ang. Bystrytsa]

Nazwa inna/e: ros. Быстрица [pol. Bystrica, ang. Bystritsa]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] grodzieński, raj. [rej.] ostrowiecki

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Bystrzyca

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Kanonicy regularni od pokuty

Inne przyjęte nazwy polskie: biali augustyni, cyriacy, markowie (marki), rogacze

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Kanonicy regularni od pokuty

Obrządek: inny

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 21.05.1390 r.

Opis:

fundacja Władysława Jagiełły, z prawami parafialnymi; konwent

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Święty Krzyż

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Wielkie Księstwo Litewskie

Jednostka podziału administracyjnego: woj. wileńskie

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty przed 1772
  • Rodzaj: częściowa
  • Data anulowania kasaty: 29.10.1526 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 54.8006 25.8825 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Trajdos Tadeusz M., Najstarsze fundacje dla kanoników regularnych od pokuty w diecezji wileńskiej, „Nasza Przeszłość”, 119, 2013, 22, 31, 52-56