Klasztor:
Dominikanie, Bohoradczany (Nawiedzenie NMP) skasowany

Wprowadzono: 24.01.2014 13:19 | Ost. aktualizacja: 06.05.2016 15:33 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1691 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1944 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Bohoradczany

Nazwa/y obecna: Богородчани [pol. Bohorodczany, ang. Bohorodchany]

Nazwa inna/e: ros. Богородчаны [pol. Bogorodczany, ang. Bogorodchany]; ang. Bohorodchany; niem. Bohorodtschany

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] iwanofrankowski, raj. [rej.] bohorodczański

Dodatkowe informacje o położeniu: siedziba rejonu bohorodczańskiego

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1691 r.

Opis:

klasztor i parafia, tu też inna parafia, unicka. Kościół murowany w 1742

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Nawiedzenie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Jacka = Provincia Russiae Sancti Hyacinthi

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: lwowska

Kasata

Kasaty po 1914 r.
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Międzynarodowe: porozumienia jałtańskie z 4-11.02.1945 . o oddaniu polskich Kresów Wschodnich ziem ZSRR i przesiedleniach ludności z ziem zmieniających granice
  • Data faktycznej kasaty: 1944 r.
  • Opis:

   przestał istnieć w okresie II wojny śwaitowej

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 48.808777 24.538835 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Foto