Klasztor:
Karmelici, Bołszowce (Zwiastowanie NMP) skasowany

Wprowadzono: 24.01.2014 13:32 | Ost. aktualizacja: 02.02.2017 17:33 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja

  1624 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1944 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Bołszowce

Nazwa/y obecna: Більшівці [pol. Bilsziwci, Bilʹsziwci, ang. Bil’Shivtsi]

Nazwa inna/e: Bohuszowce, Bułszowce; niem. Bilschiwzi; ros. Большовцы [pol. Bolszowcy, Bol'shovtsy];

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] iwanofrankowski, raj. [rej.] halicki

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Karmelici

Inne przyjęte nazwy polskie: karmelici trzewiczkowi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo

Skrócona nazwa łacińska: OCarm

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji: 1624 r.

Opis:

fundator Marcin Kazanowski. Od 1703 r. przy klasztorze parafia. 1725 nowy murowany koścół i klasztor z fundacji Jana i Teresy Gałęckich, przebudowany w 2. poł. XVIII w. przez A. B. Jabłonowskiego

Budynki wielokrotnie były niszczone podczas najazdów Kozaków, Szwedów, Tatarów i Turków. Kościół był miejscem szczególnego kultu obrazu Matki Boskiej Bolszowieckiej koronowanego 15 sierpnia 1777, który obecnie jest umieszczony w kościele św. Katarzyny w Gdańsku. (Wiki)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Zwiastowanie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Józefa = Provincia Russaie S. Josephi

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: lwowska

Kasata

Kasaty po 1914 r.
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Międzynarodowe: porozumienia jałtańskie z 4-11.02.1945 . o oddaniu polskich Kresów Wschodnich ziem ZSRR i przesiedleniach ludności z ziem zmieniających granice
  • Data faktycznej kasaty: 1944 r.
  • Opis:

   zakonnicy opuszczając klasztor zabrali słynący łaskami obraz "MB z Dzieciątkiem" (koronowany w 1777 r.) i w 1945 r. przywieźli do Krakowa. W 1966 r. przekazali go kościołowi św. Katarzyny w Gdańsku

   Ogromnych zniszczeń kościół i klasztor doznał również podczas I wojny światowej. Przez cały okres istnienia II Rzeczypospolitejtrwały prace remontowe, które zakończyły się sukcesem w 1938. Po zakończeniu II wojny światowej i wysiedleniu Polaków z tych ziem kościół zamknięto i urządzono w nim skład zboża i nawozów sztucznych, natomiast z klasztoru zrobiono chlew dla świń i stajnie dla bydła. Wspólnota rzymskokatolicka odzyskała budynki w stanie ruiny w latach 90 XX wieku. Od 2001 budynki znajdują się pod opieką ojców franciszkanów. Bardzo często odbywają się w tym miejscu Spotkania Młodych archidiecezji lwowskiej. W ostatnich latach kościół jako wybitny przykład późnobarokowej architektury polskiej został objęty projektem rewaloryzacyjnym, realizowanym w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo Kulturowe”, finansowanym ze środków ministerialnych, które pochodzą bezpośrednio z budżetu Państwa Polskiego. Natomiast środki na odbudowę klasztoru pochodzą z Senatu RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Archeolodzy z Wrocławia podczas prac zabezpieczających odnaleźli w 2006 roku szczątki hetmana Kazanowskiego. (Wiki)

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 49.184719 24.744391 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)