Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Brzeżany (św. Mikołaj) skasowany

Wprowadzono: 24.01.2014 14:35 | Ost. aktualizacja: 01.06.2016 13:36 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1683 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1944 r. Data faktycznej kasaty: 1945 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Brzeżany

Nazwa/y obecna: Бережани [pol. Bereżany, ang. Berezhany]

Nazwa inna/e: niem. Bereschany; ang. Berezhany; lit. Berežanai; ros. Бережаны [pol. Bierieżany, ang. Berezhany]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] tarnopolski, raj. [rej.] brzeżański

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1683 r.

Opis:

fundował Mikołaj H. Sieniawski, przetrwał do II Wojny Światowej

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Mikołaj

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska/[II] Rzeczpospolita Polska

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: lwowska

Kasata

Kasaty po 1914 r.
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/ZSRR/Ukraina: układ z 9.09.1944 między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczący ewakuacji obywateli polskich z terytorium U.S.R.R. i ludności ukraińskiej z terytorium Polski
  • Data urzędowa kasaty: 1944 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1945 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 49.441332 24.938240 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)