Klasztor:
Franciszkanie (konwentualni), Horyniec (Niepokalane Poczęcie NMP) nieskasowany, istnieje do dziś bez przerwy

Wprowadzono: 24.01.2014 15:59 | Ost. aktualizacja: 17.10.2016 15:30 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    1703 - 1755 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Horyniec

Nazwa/y obecna: Horyniec-Zdrój

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. podkarpackie, pow. lubaczowski

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Horyniec-Zdrój

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?:

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Franciszkanie (konwentualni)

Inne przyjęte nazwy polskie: pol.: franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni, minoryci, szarzy bracia czes.:ob.: Řád menších bratří konventuálů, minorité; histo. františkáni ang.: ob. Order of Friars Minor Conventual; hist. Franciscains, Conventual Franciscains, Minorites, Greyfriars fr.: ob. Frères mineurs conventuels; hist. frères mineurs, Cordelier hiszp.: ob. Orden de Frailes Menores; hist. Orden Franciscana, Franciscanos conventuales, franciscanos niem.: ob. Orden der Minderen Brüder Konventualen (OMinConv); Minoriten, Franziskaner-Minoriten; Franziskaner-Konventualen, Schwarze Franziskaner ros.: ob. Орден Братьев Меньших Конвентуальных; hist.: францисканцы-конвентуалы, францисканцы włos.: ob. Ordine dei frati minori conventuali;

Pełna polska nazwa zgromadzenia: ob.: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; hist. Zakon franciszkanów, Zakon Braci Mniejszych

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: ob.: Ordo Fratrum Minorum Conventualium; hist.: Primus Ordo Franciscanus, Ordo Fratrum Minorum

Skrócona nazwa łacińska: ob.: OFMConv.; hist.: OFM

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1703 - 1755 r.

Opis:

 

pierwsza fundacja,  Piotra Telephusa, podczaszego halickiego z 1703 r., upadła w 1717 r. (podważono jego testament).Druga, 1755, Mikołaj Stadnicki, na bazie poprzedniej fundacji, uzupełniając ją. Od tej chwili klasztor istnieje nieprzerwanie do dziś

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Niepokalane Poczęcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.1954 23.3846 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Inna wybrana:
  • Wrzeszcz Maria, Horyniec, Encyklopedia katolicka, t. 6: Graal - Ignorancja, Lublin, 1993, kol. 1240