Klasztor:
Dominikanie, Jezupol (Wniebowzięcie NMP) nieskasowany

Wprowadzono: 24.01.2014 16:10 | Ost. aktualizacja: 11.06.2016 09:29

Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Jezupol

Nazwa/y obecna: Єзупіль [pol. Jezupil, Jezupilʹ; ang. Yezupil’]

Nazwa inna/e: niem. Jesupil, ang. Yezupil, ros. Езуполь [pol. Jezupol, ang. Yezupol']

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Ukraina (Украина), obł. [obw.] iwanofrankowski, raj. [rej.] tyśmienicki

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Opis:

zniknął w XX w., ale kiedy? Po II wojnie światowej?

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Diecezja: kamieniecka

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 49.0421 24.7748 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)