Klasztor:
Kapucyni, Kutkorz (MB Śnieżna) skasowany

Wprowadzono: 24.01.2014 17:08 | Ost. aktualizacja: 20.06.2016 20:30 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1753 r.
 • Kasata częściowa

  Data anulowania kasaty: 1945 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kutkorz

Nazwa/y obecna: Куткір [pol. Kutkir, ang. Kutkir]

Nazwa inna/e: ros. Куткор [pol. Kutkor, ang. Kutkor]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] lwowski, raj. [rej.] buski

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Kapucyni

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Mniejszych Kapucynów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Skrócona nazwa łacińska: OFMCap

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1753 r.

Opis:

Klasztor ufundowany w 1719 r. przez Jerzego Antoniego Łączyńskiego pierwotnie należał do dominikanów, następnie trynitarzy, od 1727 r. do karmelitów, a od 1753 r. do kapucynów. W 1803 r. wzniesiono nowy kościół i klasztor.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: MB Śnieżna

Kasata

Kasaty po 1914 r.
  • Rodzaj: częściowa
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/ZSRR/Ukraina: układ z 9.09.1944 między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczący ewakuacji obywateli polskich z terytorium U.S.R.R. i ludności ukraińskiej z terytorium Polski
   • Państwo/Międzynarodowe: porozumienia jałtańskie z 4-11.02.1945 . o oddaniu polskich Kresów Wschodnich ziem ZSRR i przesiedleniach ludności z ziem zmieniających granice
  • Data anulowania kasaty: 1945 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 49.9061 24.5463 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Hauser Zbigniew, Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej. Lwowskie, Lwów, Stanisławskie, Warszawa, 2004, s. 139

Foto

Kościół i klasztor kapucynów w Kutkorzu (aut. Z. Hauser)