Klasztor:
Dominikanie, Podkamień (NMP) skasowany

Wprowadzono: 25.01.2014 09:43 | Ost. aktualizacja: 13.01.2017 16:51 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1464 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1945 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Podkamień

Nazwa/y obecna: Підкамінь [pol. Pidkamiń, Pidkaminʹ; ang. Pidkamin’]

Nazwa inna/e: niem. Pidkamin, ros. Подкамень [pol. Podkamienʹ, ang. Podkamen']

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] lwowski, raj. [rej.] brodzki

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1464 r.

Opis:

Tradycja mówi, że pierwszy klasztor na początku lat 40. XIII w. założył św. Jacek Odrowąż. Ponownej fundacji dokonał Piotr Cebrowski, a konsekracji kościoła dokonał arcybiskup lwowski Grzegorz z Sanoka. Klasztor ten został zlikwidowany w wyniku najazdu tatarskiego w 1519 r. Powrócili na Górę Różańcową na początku XVII w. dzięki staraniom Baltazara Cetnera.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Jacka = Provincia Russiae Sancti Hyacinthi

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Międzynarodowe: porozumienia jałtańskie z 4-11.02.1945 . o oddaniu polskich Kresów Wschodnich ziem ZSRR i przesiedleniach ludności z ziem zmieniających granice
  • Data faktycznej kasaty: 1945 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 49.9427 25.3307 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Hauser Zbigniew, Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej. Lwowskie, Lwów, Stanisławskie, Warszawa, 2004, s. 183-184
Strony na temat miejscowości: