Klasztor:
Bazylianie, Wolica Derewlańska (Wniebowstąpienia Pańskiego) skasowany

Wprowadzono: 26.01.2014 12:36 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:09

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    01.01.1970 r.
  • Kasata częściowa

    Data anulowania kasaty: 1788 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Wolica Derewlańska

Nazwa/y obecna: Волиця-Деревлянська = Volytsya-Derevlyans’ka; ros. Волица-Деревлянская

Nazwa inna/e: Wolica, Woliza, Derewlany, Деревляни = Derevlyany

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Bazylianie

Inne przyjęte nazwy polskie: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Skrócona nazwa polska: ukr. ЧСВВ

Skrócona nazwa łacińska: OSBM

Obrządek: greckokatolicki (unicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mnisze

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 01.01.1970 r.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Wezwanie kościoła: Wniebowstąpienia Pańskiego

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Diecezja: chełmska unicka

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: częściowa
    • Data anulowania kasaty: 1788 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.033193 24.520695 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Foto