Klasztor:
Jezuici, Bielsko-Biała (św. Ignacego Loyoli, św. Franciszka Ksawerego) skasowany

Wprowadzono: 26.01.2014 15:02 | Ost. aktualizacja: 01.06.2016 19:23 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1706 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1773 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Bielsko-Biała

Nazwa w momencie kasaty: Biała

Nazwa/y obecna: Biała Krakowska

Nazwa inna/e: cz. Krakovská Bělá; niem. Biala

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Rzymskokatolicka Parafia Opatrzności Bożej (kościół miji jezuitów), Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej, Pl. Opatrzności Bożej 19, 43-300, Bielsko-Biała-Biała Krakowska, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. śląskie, pow. bielski, tel.: (33) 814 59 59

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: kościół parafialny Opatrzności Bożej

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1706 r.

Opis:

fund. Anna z Nielepców Czerna z bratem Józefem i matką Marianną Zdanowską. Początkowo mieszkali w domu rzeźnika, nastepnie sukiennika.

W 1708 r. wygnani przez luteran; 1713 r. poświęcona kaplica, z obrazem Opatrzności Bożej, 1714 przywilej erekcyjny królewski, od 1746 własny dom misyjny. 1761 rozpoczęto budowę kościoła murowanego - 1769 poświęcony św. Ifnacemu Loyoli i Franciszkowi Ksaweremu. Jedna nawa dwuprzęsłowa, dwie wieże, prezbiterium dwie zakrystie piętrowe i składzik.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: misja

Dom, któremu podlega dependencja: Jezuici, Kraków (św. Piotr i Paweł)

Wezwanie kościoła: św. Ignacego Loyoli, św. Franciszka Ksawerego

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Jednostka podziału administracyjnego: Galicja

Kraina historyczna: Małopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska = Provincia Maioris Poloniae

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: krakowska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/papież Klemens XIV: breve "Dominus ac Redemptor noster" z 21 VII 1773 znoszące zakon jezuitów
  • Data faktycznej kasaty: 1773 r.
  • Opis:

   kościół rozbudowywany 1849-50 i 1886 - nowe prezbiterium i zakrystia. 1886 przekształcenie fasady zachodniej i podwyższenie wież, 1887 dobudowana kruchta i chór muzyczny, 1894 - ogrojec

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 49.821331 19.056278099999986 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Biała, Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. Ludwik Grzebień z zespołem jezuitów, Kraków, 2004, s. 38

Foto

Kościół Opatrzności Bożej.
Autor: Beniamin Pawlus. 07.03.2006. Za: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kosciol_Opatrznosci_Bozej_Bielsko-Biala_25112005.jpg