Klasztor:
Bazylianie, Dobrzany (Wniebowstąpienia Pańskiego) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 06.05.2016 22:35

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  2. połowa XVII w.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1787 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Dobrzany

Nazwa w momencie kasaty: Dobrzany

Nazwa/y obecna: Деревач [pol. Derewacz, ang. Derevach]

Nazwa inna/e: Derewacz (od pobliskiego lasu, w którym miał prawo wyrębu)

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] lwowski, raj. [rej.] pustomycki

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Bazylianie

Inne przyjęte nazwy polskie: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Skrócona nazwa polska: ukr. ЧСВВ

Skrócona nazwa łacińska: OSBM

Obrządek: greckokatolicki (unicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mnisze

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 2. połowa XVII w.

Opis:

Klasztor bazylianów z siedzibą w Dobrzanach miał pole w Derewaczu. W źródłach określany jest jako klasztor w Dobrzanach lub (sporadycznie) w Derewaczu.
Pierwotnie monaster, od 1776 rezydencja

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: rezydencja

Dom, któremu podlega dependencja: Bazylianie, Lwów (św. Jura)

Wezwanie kościoła: Wniebowstąpienia Pańskiego

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Austria/cesarz Józef II: dekret nadworny z 17.04.1783 o monasterach bazyliańskich, m.in. małe mają być zamknięte lub połączone z większymi
  • Data faktycznej kasaty: 1787 r.

Geolokalizacja: 49.2875 23.8872 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Lorens Beata, Bazylianie w Galicji wobec działań kasacyjnych w latach 1772–1792, [w:] Marek Derwich (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/I), t. 1: Geneza. Kasaty na ziemiach zaborów austriackiego i rosyjskiego, Wrocław, 2014, s. 216, 222, 223