Klasztor:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Dzierżoniów (św. Marka Ewangelisty) skasowany

Wprowadzono: 14.02.2014 14:16 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 22:43

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  lata 90-te, XIII wiek
 • Kasata

  : 1525 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Dzierżoniów

Nazwa w momencie kasaty: Reichenbach im Eulengebirge

Nazwa inna/e: Rychbach, Rychonek, lit. Dzeržoniuvas, ros. Дзержонюв [pol. Dzierżoniuw, ang. Dzerzhonyuv]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. dolnośląskie, pow. dzierżoniowski

Dodatkowe informacje o położeniu: gm. Dzierżoniów

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty: leżał przy ob. ul. Klasztornej

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OESA; od 1963 r.: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: lata 90-te, XIII wiek

Opis:

wg EK, 4, kol. 599 klasztor istniał przed 1349 r., wg Mandziuka, t. 2, s. 338 - fundacja własna z lat 1329-1349 (z wezwaniem Niepokalane Poczęcie NMP)

wg Adamskiej, s. 54 przed 1329 (wsp. przeor), zapewne zgodnie z tradycją przez Bolka I Surowego (zm. 1301), w l. 90., gdy a-e przybyli na Śląsk, jego kamienny kościół klasztorny nosił wezwanie NMP i św. Piotra i Pawła, klasztor powstał w okolicach zamku i Bramy Świdnickiej (ob. ul. Klasztorna)

pocz. XIV w. – budowa kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP przez zakon augustianów-eremitów. (Wiki)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Marka Ewangelisty

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Czech Królestwo

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Prowincja / Archimandria: Prowincja bawarska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Kasata

Kasaty przed 1772
  • : 1525 r.
  • Opis:

   Parcela sprzedana wraz z zabudowaniami Wolfgangowi von Bitschen z Piskorzowa. W niedługim czasie grunty poklasztorne i zabudowania rozparcelowane i sprzedane osobom prywatnym. Kościół odbudowano w 1713 r. i poświęcono Niepokalanemu Poczęciu NMP (EK, 4, kol. 599)

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.7296 16.6509 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Swastek Józef, Dzierżoniów, Encyklopedia katolicka, t. 4: Docent - Ezzo, Lublin, 1983, kol. 559
 • Anna Krzywańska, Dzierżoniów, (Śląsk w zabytkach sztuki), Wrocław, 1984, s. 117
 • Adamska Dagmara, Donacje rycerzy księstwa świdnicko-jaworskiego na rzecz dzierżoniowskich kościołów i klasztorów w średniowieczu, [w:] , Dagmara Adamska, Sebastian Ligarski, Tomasz Przerwa (red.), Dzierżoniów - wieki minione, Dzierżoniów, 2009, s. 51, 54

Foto

Dzierżoniów - Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP Autor: Lzur. 27.09.2012. Za: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dzierzoniow_-_kosciol_pw_niepokalanego_poczecia_nmp_-_1904.jpg