Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Bełz (Wniebowzięcie NMP)
Akta administracyje konwentu bełzkiego, XVII wiek - XVIII wiek
wprowadzono: 14.02.2014 12:20 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 12:20
Akta procesowe rodziny Wiśniowieckich z lat 1644-1744, 1718 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Akta procesów o Legatach, XVII wiek - XVIII wiek
wprowadzono: 14.02.2014 12:20 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 12:20
"Dominikanie i Dominikanki", 1780 - 1844 r.
wprowadzono: 08.04.2014 12:00 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 12:00
"Inwentarz sumaryczny archiwum Król. miasta Bełza. Spisał dr Fryderyk Papée 14 września 1883", wrzesień 1883
wprowadzono: 27.05.2014 10:20 | ost. aktualizacja: 27.05.2014 10:20
Luźne akta dotyczące Klasztoru OO. Dominikanów w Bełzie z lat 1598 – 1669, 1598 - 1669 r.
wprowadzono: 27.05.2014 10:20 | ost. aktualizacja: 27.05.2014 10:20
Przywileje nadane konwentowi dominikańskiemu w Bełzie przez Zygmunta Starego, króla polskiego w 1523 roku i Jakuba biskupa chełmskiego, 1523 r.
wprowadzono: 27.05.2014 10:20 | ost. aktualizacja: 27.05.2014 10:20
Stefan, król polski zatwierdza i transumuje dokument Zygmunta Augusta będący potwierdzeniem przywileju Zygmunta I Starego ws odnowienia prebendy w kościele św Katarzyny na zamku w Bełzie i przyznaje dominikanom bełskim dochody w naturze (szczegółowo wymie, 1581 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:50 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Zbiór dokumentów z lat 1620-1780 dotyczących klasztorów dominikańskich w Polsce, 1620 - 1780 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Zbiór dokumentów z lat 1697-1779 dotyczących spraw majątkowych klasztoru dominikanów w Lublinie, 1697 - 1748 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03

1 2