Klasztor:
Franciszkanie (konwentualni), Brzeg (św. Piotr i Paweł) skasowany

Wprowadzono: 18.02.2014 14:27 | Ost. aktualizacja: 23.01.2016 00:32

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  ok. 1285
 • Kasata częściowa

  Data anulowania kasaty: 1527 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Brzeg

Nazwa w momencie kasaty: Brieg

Nazwa inna/e: niem. Brieg; ukr. Бжеґ [pol. Bżeg, ang. Bzheg]; ros. Бжег [pol. Bżeg, ang. Bzheg]; lit. Bžegas, biał. Бжэг [pol. Bżeh, ang. Bzheh]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. opolskie, pow. brzeski

Dodatkowe informacje o położeniu: gm Brzeg

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: kościół klasztorny franciszkanów pw. św. św. Piotra i Pawła, ob. nieużytkowany

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Franciszkanie (konwentualni)

Inne przyjęte nazwy polskie: pol.: franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni, minoryci, szarzy bracia czes.:ob.: Řád menších bratří konventuálů, minorité; histo. františkáni ang.: ob. Order of Friars Minor Conventual; hist. Franciscains, Conventual Franciscains, Minorites, Greyfriars fr.: ob. Frères mineurs conventuels; hist. frères mineurs, Cordelier hiszp.: ob. Orden de Frailes Menores; hist. Orden Franciscana, Franciscanos conventuales, franciscanos niem.: ob. Orden der Minderen Brüder Konventualen (OMinConv); Minoriten, Franziskaner-Minoriten; Franziskaner-Konventualen, Schwarze Franziskaner ros.: ob. Орден Братьев Меньших Конвентуальных; hist.: францисканцы-конвентуалы, францисканцы włos.: ob. Ordine dei frati minori conventuali;

Pełna polska nazwa zgromadzenia: ob.: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; hist. Zakon franciszkanów, Zakon Braci Mniejszych

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: ob.: Ordo Fratrum Minorum Conventualium; hist.: Primus Ordo Franciscanus, Ordo Fratrum Minorum

Skrócona nazwa łacińska: ob.: OFMConv.; hist.: OFM

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: ok. 1285

Opis:

Fundacja przypisywana Henrykowi IV Probusowi.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Piotr i Paweł

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Czech Królestwo

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Kasata

Kasaty przed 1772
  • Rodzaj: częściowa
  • Data anulowania kasaty: 1527 r.
  • Opis:

   Franciszkanie opuścili Brzeg po wprwadzeniu przez Fryderyka II luteranizmu w mieście. Kościół zamieniono na arsenał.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.86261512156795 17.472618017196623 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)