Klasztor:
Dominikanie, Brzeg (Święty Krzyż) skasowany

Wprowadzono: 18.02.2014 14:29 | Ost. aktualizacja: 23.01.2016 00:26

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1336 r.
 • Kasata częściowa

  Data anulowania kasaty: 1545 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Brzeg

Nazwa w momencie kasaty: Brieg

Nazwa inna/e: niem. Brieg; ukr. Бжеґ [pol. Bżeg, ang. Bzheg]; ros. Бжег [pol. Bżeg, ang. Bzheg]; lit. Bžegas, biał. Бжэг [pol. Bżeh, ang. Bzheh]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. opolskie, pow. brzeski

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Brzeg

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: klasztor obecnie przystosowany w celach mieszkalnych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1336 r.

Opis:

Fundacja Bolesława III, księcia brzesko-oławskiego.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Święty Krzyż

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Czech Królestwo

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Kasata

Kasaty przed 1772
  • Rodzaj: częściowa
  • Data anulowania kasaty: 1545 r.
  • Opis:

   Klasztor zniszczony. Na jego miescu w XVII w. osidelili się jezuici.

   W miejscu zburzonego w 1545 roku zespołu klasztornego dominikanów zbudowano kościół podwyższenia Krzyża Swiętego (jezuicki) (Wiki)

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.863294790528684 17.467668899353043 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)