Klasztor:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Reszel skasowany

Wprowadzono: 19.02.2014 11:32 | Ost. aktualizacja: 17.04.2015 12:03

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  20.11.1347 r.
 • Kasata

  : 18.06.1533 r.
Przejęty przez:
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Reszel

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty:

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OESA; od 1963 r.: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 20.11.1347 r.

Opis:

Augustianie zostali sprowadzeni przez bpa praskiego Hermana za zgodą Klemensa VI. 1372 r. - zabudowania klasztorne zniszczone na skutek pożaru. Dwa lata później (1374) rozpoczęto budowę nowego klasztoru. Klasztor wraz zabudowaniami ponownie zniszczony w czasie oblężenia Reszla przez Tatarów w 1520 r.

Augustianie prowadzili w kościele pod wezw. Świętego Krzyża duszpasterstwo dla miejscowej ludności polskiej, do czasu reformacji i z tego względu kościół nazywano polskim (EK, 17, 28).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska/Korona Królestwa Polskiego

Kraina historyczna: Warmia

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: warmińska

Kasata

Kasaty przed 1772
  • : 18.06.1533 r.
  • Opis:

   Bp Feber oddaje miastu opuszczone budunki poklasztorne, zastrzegając jednak prawo augustianów do powrotu. W 1631 r. zabudowania klasztorne oddano jezuitom. W miejscu dawnego kościoła augustianów znajduje się obecnie Cerkiew Przemienienia Pańskiego.

Przejęcie

Przejęcie 1773-1914 przez:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 54.04917012472965 21.14751661376954 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Uth Grzegorz, Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kraków, 1930, s.53-55
 • Gigilewicz Edward, Reszel, Encyklopedia katolicka, t. 17: Republika - Serbia, Lublin, 2012, kol. 28-29