Klasztor:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Kraków-Kazimierz (św. Katarzyny, Małgorzaty) skasowany

Wprowadzono: 19.02.2014 12:32 | Ost. aktualizacja: 19.06.2016 01:17 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1343 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1782 r.
 • Restytucja

  1814 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1950 r.
 • Restytucja

  1993 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kraków-Kazimierz

Nazwa inna/e: Kazimierz, niem. Kasimir, łac. Cracovia, ang. Cracov, niem. Krakau, lit. Krokuva, ukr. Краків [pol. Krakiw, ang. Krakiv], ros. Краков [pol. Krakow, ang. Krakov]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. Augustiańska 7, Kraków-Kazimierz, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. małopolskie, m. na pr. pow. Kraków, tel.: tel: (12) 430-62-42

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?: kościół i klaszotr

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OESA; od 1963 r.: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1343 r.

Opis:

Fundacja Kazimierza Wielkiego.

Państwo: Polska/Korona Królestwa Polskiego

Jednostka podziału administracyjnego: woj. krakowskie

Kraina historyczna: Małopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja bawarska

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Katarzyny, Małgorzaty

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska Rzeczpospolita Ludowa

Jednostka podziału administracyjnego: woj. krakowskie

Kraina historyczna: Małopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: krakowskie

Diecezja: krakowska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1782 r.
  • Opis:

   Kościół zamieniony w skłąd broni, a następnie magazyn siana i słomy

Kasaty po 1914 r.
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/abp krakowski Adam Stefan Sapiecha, kardynał: decyzja z 1950 r. o rozwiązaniu zakonu augustianów-eremitów na podległym mu obszarze
  • Data urzędowa kasaty: 1950 r.

Restytucja

Restytucje 1773-1914
  • Data: 1814 r.
  • Miejsce: dawna siedziba
Restytucje po 1914 r.
  • Data: 1993 r.
  • Miejsce: dawna siedziba
  • Opis:

   Przywrócenie zakonu augustianów-eremitów na obszarze RP

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.0492 19.941 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Ściężor Tomasz, Augustiański Prokocim. OO. Augustianie w Prokocimiu w latach 1910-1950, Kraków, 2006, s. 117-124

Foto