Klasztor:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Kosów nieskasowany, istnieje do dziś bez przerwy

Wprowadzono: 20.02.2014 15:43 | Ost. aktualizacja: 17.10.2016 15:30 | Autor opisu: Magdalena Gawrońska

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    1706 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kosów

Nazwa/y obecna: Косів [pol. Kosiw, ang. Kosiv]

Nazwa inna/e: Kosów Hoculski, niem. Kossiw, ang. Kosiv, ros. Косов [pol. Kosow, ang. Kosov]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Ukraina (Украина), obł. [obw.] iwanofrankowski, raj. [rej.] kosowski

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OESA; od 1963 r.: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1706 r.

Opis:

Fundacja hr. Franciszka Dzieduszyckiego

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 48.3148 25.0949 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Uth Grzegorz, Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kraków, 1930, s. 154