Klasztor:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Biała Cerkiew nieskasowany

Wprowadzono: 20.02.2014 16:52 | Ost. aktualizacja: 06.05.2016 15:09 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    1667 r.
  • Opuszczenie, wymarcie etc.

    ok. 1670
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Biała Cerkiew

Nazwa/y obecna: Біла Церква [pol. Biła Cerkwa, ang. Bila Tserkva]

Nazwa inna/e: pol. Białocerkiew; ros. Белая Церковь [pol. Biełaja Cerkowʹ, ang. Belaya Tserkov']; niem. Bila Zerkwa; ang. Bila Tserkva

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Ukraina (Украина), obł. [obw.] kijowski, raj. [rej.] białocerkiewski

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OESA; od 1963 r.: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1667 r.

Opis:

Jan Stachurski, dowódca warowni w Białocerkwi, zaprosił ich dla posług duchownych swej załogi, Uth, Szkic, s. 138

Fundacja trwała zaledwie kilka lat. (EK, 1, kol. 1077)

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Likwidacja nie poprzez kasatę

Opuszczenie, wymarcie etc.:
    • Data: ok. 1670

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 49.801945 30.11519599999997 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)