Klasztor:
Dominikanki, Święta Anna (św. Anna) nieskasowany, istnieje do dziś bez przerwy

Wprowadzono: 01.03.2014 16:54 | Ost. aktualizacja: 17.10.2016 15:30 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    30.08.1869 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Święta Anna

Nazwa/y obecna: Aleksandrówka

Nazwa inna/e: Przyrów

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Klasztor Sióstr Dominikanek, Klasztor Sióstr Dominikanek, Aleksandrówka 42, 42-248, Przyrów-swanna@dominikanie.pl, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. śląskie, pow. częstochowski, tel.: 34 355 40 42, email: swanna@dominikanie.pl

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. mazowieckie, pow. częstochowski, gm. Dąbrowa Zielona

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?: dobry

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Moniales Ordinis Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 30.08.1869 r.

Opis:

Zabudowania po skasowanym w 1864 r. klasztorze bernardynów zajęły dominikanki ze skasowanych klasztorów w Górze Kalwarii, Kamieńcu Podolskim, Nowogródku i Piotrkowie Trybunalskim (z niego przybyło 17 sióstr)
 

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: Królestwo Polskie (Kongresowe, Kraj Przywiślany)

Kraina historyczna: Małopolska

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: kujawsko-kaliska

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Wezwanie kościoła: św. Anna

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: kujawsko-kaliska

Przejęcie

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.824 19.53 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Inna wybrana:
  • Borkowska Małgorzata, Klasztory dominikańskie w Górze Kalwarii, Góra Kalwaria, 1997, s. 41-43
  • Chodyński Stanisław, Klasztor panien Dominikanek w Piotrkowie, Z kroniki klasztornej opisał Stanisław Chodyński, Włocławek, 1914, s. 88-117
  • Janukajtis Akwina Maria, Święta Anna Samotrzecia. Historia cudownej figurki i klasztoru SS. Dominikanek pod Przyrowem, Lwów, 1937, s. 14-27