Klasztor:
Dominikanie, Wielkie Oczy nieskasowany, istnieje do dziś bez przerwy

Wprowadzono: 02.03.2014 00:51 | Ost. aktualizacja: 17.10.2016 15:30

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    1820 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Wielkie Oczy

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1820 r.

Opis:

Na miejscu zlikwidowanego w 1820 r. klasztoru dominikanów obserwantów. W 1929 r. sami dominikanie postanowili opuścić tę placówkę
 

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Geolokalizacja: 51.10955 17.03169 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Jabłońska-Deptuła Ewa, Zakony diecezji przemyskiej od pierwszego rozbioru do 1938 roku, „Nasza Przeszłość”, 46, 1976, s. 218