Klasztor:
Klaryski, Strzelin (św. Michał Archanioł) skasowany

Wprowadzono: 19.03.2014 13:27 | Ost. aktualizacja: 03.04.2015 03:26 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1295 r.
 • Kasata

  : 1540 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Strzelin

Nazwa w momencie kasaty: Střelín

Nazwa inna/e: pol. hist. Strzelno, niem. Strehlen, czes. Střelín

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • kościół par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie (dawny kościół konwentualny klarysek, następnie augustianów-eremitów), ul. Książąt Brzeskich 1-5, 57-100, Strzelin

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo dolnośląskie, powiat strzeliński, gmina Strzelin

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?: kościół ob. par. Podwyższenia Krzyża Świętego, cz. zachowany

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Klaryski

Inne przyjęte nazwy polskie: damianitki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętej Klary

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sanctae Clarae

Skrócona nazwa łacińska: OSC

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie, habitowe, klauzurowe

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1295 r.

Opis:

Fund. książę Bolko I

Według Encyklopedii Katolickiej fundacja miała miejsce w 1282 r. (EK, 9, 40).

Klaryski sprowadzone z Wrocławia (EK, 18, 1068).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: opactwo

Wezwanie kościoła: św. Michał Archanioł

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Czech Królestwo

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Kasata

Kasaty przed 1772
  • : 1540 r.
  • Opis:

    W okresie reformacji wiele zakonnic przeszło na protestantyzm i w 1540 r., klasztor uległ likwidacji.Opustoszały budynek spłonął w czasie pożaru miasta w 1548 r. Prowizorycznie zabezpieczony, służył jako spichlerz miejski. Ponownie, wraz z kościołem, uległ pożarowi w czasie wojny trzydziestoletniej w XVII w. W 1689 r. przybyli z Wiednia Augustianie rozpoczęli odbudowę zniszczonego zespołu architektonicznego. Obecnie , mieści się tu klasztor s.s. Boromeuszek.

Przejęcie

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.78018 17.069411 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Górniak Marek Robert, Strzelin, Strehlen, Encyklopedia katolicka, t. 18: Serbowie - Szczepański, Lublin, 2013, kol. 1068-1069
 • Prejs Roland, Klaryski, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 38-43