Klasztor:
Jezuici, Kacice (Przemienienie Pańskie, św. Stanisław Kostka) skasowany

Wprowadzono: 20.03.2014 15:01 | Ost. aktualizacja: 11.06.2016 16:51 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  ok. 1606
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1773 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kacice

Nazwa inna/e: Kaczyce

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. mazowieckie, pow. pułtuski

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Pułtusk

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: ok. 1606

Opis:

majątek SJ w Pułtusku od fundacji 1566; ok. 1606 r. jezuici wznieśli kościół z cegły, 1698-99 niewielki, murowany, konsekracja 13 XI 1699, PP i SK.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: stacja misyjna

Dom, któremu podlega dependencja: Jezuici, Pułtusk (św. Piotr i Paweł)

Wezwanie kościoła: Przemienienie Pańskie, św. Stanisław Kostka

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Kraina historyczna: Małopolska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: krakowska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/papież Klemens XIV: breve "Dominus ac Redemptor noster" z 21 VII 1773 znoszące zakon jezuitów
  • Data faktycznej kasaty: 1773 r.
  • Opis:

   Po kasacie w majątek w ręce Jana Łępickiego. ob. kościół filialny św. Stanisława Kostki

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 52.6697 21.0780 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Kacice, Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. Ludwik Grzebień z zespołem jezuitów, Kraków, 2004, 258
 • Lolo Radosław, Marek Derwich (red.), Kasata kolegium jezuitów w Pułtusku a losy tutejszej szkoły (1773–1781), (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8), t. 1: Geneza. Kasaty na ziemiach zaborów austriackiego i rosyjskiego, Wrocław, 2014, 99, 104