Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Jezuici, Kraków (św. Macieja)
[I.N.] Ghisilerius, komisarz papieski, w sprawie sporu pomiędzy Uniwersytetem Krakowskim a kolegium jezuitów w Krakowie o prawo nauczania teologii i innych nauk wzywa władze w Królestwie Polskim do wykonania wyroku, 15.04.1630 r.
wprowadzono: 24.06.2015 10:22 | ost. aktualizacja: 24.06.2015 10:22
[I.N.] Ghisilerius, komisarz papieski, w sprawie sporu pomiędzy Uniwersytetem Krakowskim a kolegium jezuitów w Krakowie o prawo nauczania teologii wzywa władze do wykonania orzeczania co do wyegzekwowania od Uniwersytetu podatków, 15.04.1630 r.
wprowadzono: 24.06.2015 10:22 | ost. aktualizacja: 24.06.2015 10:22
[I.N.] Innocenty X, papież, powtarza dekret kongregacji kardynałów z 1645 r. w sprawie płacenia plebanom dziesięcin przez zakonników, 22.03.1646 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
[I.N.] Jan Jakub Panzitolus, audytor papieski, w sprawie przeciw plebanowi gołębskiemu o dziesięciny ze wsi Zyrzym, Pogonew, Borisson, Strzyżowice, Parachwiana Wola nakazuje klerowi diecezji krakowskiej dostarczyć dokumenty, 07.09.1639 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
[I.N.] Karol Cerrus, audytor Roty, wzywa Władysława IV króla, arcybpa gnieźnieńskiego i biskupów krakowskiego i włocławskiego, by wykonali wydany przezeń wyrok w sprawie o dziesięciny z wyszczególnionych wsi, 09.02.1641 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
[I.N.] Karol Cerrus, komisarz papieski, nakazuje wykonać wyrok papieski zwalniający kolegium św. Piotra i Pawła jezuitów w Krakowie od płacenia plebanowi z Gołębia dziesięciny ze wsi Zorzyn i innych, 1641 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
[I.N.] Krzysztof Vidman, audytor i sędzia papieski, wydaje wierzytelny wypis wyroku kongregacji kardynałów z 1645 r. w sprawie pobierania przez jezuitów dziesięcin w Polsce, 14.08.1645 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
[I.N.] Krzysztof Vidman, audytor i sędzia papieski, wydaje wierzytelny wypis wyroku kongregacji kardynałów z 1645 w sprawie pobierania przez jezuitów dziesięcin w królestwie polskim, 24.08.1645 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
[I.N.] Leon de Verospius, audytor papieski, i sędzia papieski, nakazuje wydać w odpisach wszystkie akta tyczące się sprawy kolegium jezuickiego w Krakowie z plebanem z Gołębi o dziesięcinę, w której na jezuitów nałożono ekskomunikę, 23.10.1648 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
[I.N.] Leon Verospius, audytor i sędzia papieski, nakazuje zwolnić kolegium jezuitów w Krakowie od ekskomuniki nałożonej na nich w sprawie o dziesięciny z plebanem gołębskim, 31.10.1648 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26

1 2 3 4 5 6 7 ... 10