Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Jezuici, Kraków (św. Macieja)
[I.N.] Leon Verospius, audytor i sędzia papieski, poleca zwolnić jezuitów kolegium krakowskiego na dalsze 4 miesiące od ekskomuniki zapadłej w procesie o dziesięciny z plebanem gołębskim, 19.11.1649 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
[I.N.] Marceli Rendeninus, audytori i sędzia papieski, subdeleguje nuncjusza papieskiego w Polsce na swe miejsce w sprawie między kolegium jezuitów krakowskich a benedyktynami z Tyńca o przewóz na Wiśle, 13.06.1674 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
[I.N.] Marcellus Rondeninus, audytor papieski, poleca nuncjuszowi papieskiemu w Polsce ostateczne rozpatrzenie sporu między kolegium jezuitów św. Piotra i Pawła w Krakowie a opactwem benedyktynów w Tyńcu o spław na Wiśle i o dobra Brańskie, 05.12.1674 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
[I.N.] Marcellus Rondeninus, audytor papieski, zawiadamia króla polskiego o rozstrzygnięciu sporu między kolegium św. Piotra i Pawła jezuitów w Krakowie a opactwem benedyktynów w Tyńcu o m. in. spław na Wiśle, 03.07.1675 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
[I.N.] Marcellus Rondeninus, audytor papieski, zawiadamia nuncjusza i sędziów o odesłaniu sporu między kolegium jezuitów św. Piotra i Pawła w Krakowie a opactwem benedyktynów w Tyńcu o spław na Wiśle rozsądzeniu przez nuncjusza, 13.06.1674 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
[I.N.] Marcellus Rondeninus, audytor Roty, wydaje wyrok w sprawie pomiędzy Benedyktynami z Tyńca a jezuitami z kolegium św. Piotra i Pawła z Krakowa o połowę przewozu przez Wisłę między Opatowem i Ujściem, 02.04.1674 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
[I.N.] Proces o dziesięcinę z Osmolic między krakowskim kolegium jezuickim Piotra i Pawła a proboszczem orza […], 13.09.1651 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
[I.N.] Stwierdzenie przyłączenia kościoła parafialnego w Więcławicach do domu probacyjnego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, 11.06.1732 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
"Item a. 1646-1657", 1646 - 1657 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
"Item a. 1664-1690", 1664 - 1690 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52

1 2 3 4 5 6 7 ... 10