Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Jezuici, Kraków (św. Macieja)
Jan Kazimierz, król polski, potwierdza nadanie gruntu w Krakowie Towarzystwu Jezusowemu kolegium św. Piotra przez Władysława IV, króla polskiego, 03.05.1651 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Jan Kazimierz, król polski, potwierdza przywilej Zygmunta III dla jezuitów z Krakowa uwalniający od opłat i ceł za zużyte drzewo, 25.12.1649 r.
wprowadzono: 24.06.2015 10:22 | ost. aktualizacja: 24.06.2015 10:22
Karol de Marinis, referendarz papieski, pozywa Akademię Krakowską w sprawie procesu z jezuitami z Nowego Korczyna, 08.09.1691 r.
wprowadzono: 24.06.2015 10:22 | ost. aktualizacja: 24.06.2015 10:22
Klaudiusz Aquaviva, prepozyt generalny jezuitów, ustanawia Kongregację Sodalicji pod wezwaniem Wniebowzięcia N.M.P. przy domu jezuitów w Krakowie i dołącza ją do Kongregacji Sodalicji Rzymskiej, 30.11.1603 r.
wprowadzono: 19.06.2015 08:13 | ost. aktualizacja: 19.06.2015 08:13
Krzysztof Vidman, audytor generalny i sędzia papieski, nakazuje pozwać plebana z Gołębi w sprawie o dziesięciny, 05.10.1648 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
"Księga pamiętnicza Jakuba Michałowskiego", t. 6
wprowadzono: 15.04.2014 11:48 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
"Liber rationum domus probationis Cracoviensis Societatis Iesv ab Aprili a. 1684"-1717, 1684 - 1717 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
"Liber rationum domus probationis Cracoviensis Societatis Iesv ab Augusto a. 1717"-1765, 1717 - 1765 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
"Liber Resignationum Bursae regiae musicorum Collegii Cracoviensiss Soc. Iesv ad s. Petrum, comparatus a.d. 1737 die 20 Februarii", XVIII wiek
wprowadzono: 08.04.2014 11:58 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:58
"Literae executoriales s. rotae romanae de iure publice legendi ad favorem collegii cracoviensi Societatis Jesu contra universitatem studii generalis Crac… a.D. 1630", 1630 r.
wprowadzono: 27.05.2015 13:12 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10