Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Jezuici, Kraków (św. Macieja)
"Literae incorporationis ecclesiae parochialis (til s Stephani), Cracouiae consistentis, domui probationis Societatis Iesu", 20.11.1602 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
Ławnicy miasta Krakowa orzekają, że dom przy ul. Grodzkiej w Krakowie został sprzedany Zuzannie Koszyczka, 1614 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Materiały do historii wsi, miast i klasztorów w Polsce z lat 1331-1821, 1637 - 1720 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:48 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
"Meditationes variae a P. Stanislao Starkowiecki Soc. Iesv propria manu scriptae, diversis temporibus selectae ex varys authoribus, auctae additis reflexionibus et P.P. sententijs, revisae ab eodem Cracoviae in domo professorum S.I. ad s. Barbaram a.d. 17, 1724 - 1731 r.
wprowadzono: 08.04.2014 11:59 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:59
Medytacye polskie, podzielone na "punkta" i "przysłowia", XVII wiek
wprowadzono: 27.05.2015 13:12 | ost. aktualizacja: 27.05.2015 13:12
Mikołaj Zebrzydowski, marszałek wielki koronny itd. stwierdza, że Jan Zerzyński, kanonik krakowski, dał dwa domy w Krakowie starszemu jezuitów w Krakowie w drodze zamiany, 22.01.1597 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Mikołaj Zebrzydowski, marszałek wielki koronny, starosta krakowski, poświadcza nadanie konwentowi Towarzystwa Jezusowego przy św. Barbarze w Krakowie dworu przy ul. Grodzkiej przez Joachima Ocieskiego z Ocieszyna, 03.09.1596 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
"Modus unionis [Universitatis Cracoviensis cum Societate Jesu], a. Jesuitis oblatus", XVII wiek
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
"Monita Rdi patris rectoris pro novitiis tam 1mi quam 2di anni scholasticis et coadiutoribus", XVIII wiek
wprowadzono: 08.04.2014 11:59 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:59
[N.I.] Jan Chrzciciel Coccinus, sędzia komisarz papieski, poleca biskupowi krakowskiemu powstrzymać się od przesłuchiwania świadków w sporze między Uniwersytetem Krakowskim i kolegium jezuitów o prawo nauczania, 18.12.1626 r.
wprowadzono: 24.06.2015 10:22 | ost. aktualizacja: 24.06.2015 10:22

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 10