Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Jezuici, Kraków (św. Macieja)
[N.I.] Jan Chrzciciel Coccinus, sędzia komisarz papieski, poleca rozsądzić spór między Uniwersytetem Krakowskim a akademią jezuitów przy kościele św. Piotra w Krakowie o prawo nauczania, 23.06.1625 r.
wprowadzono: 24.06.2015 10:22 | ost. aktualizacja: 24.06.2015 10:22
[N.I.] Jan Chrzciciel Coccinus, sędzia komisarz papieski, wydaje dekret w sprawie sporu o prawo nauczania między Uniwersytetem Krakowskim a kolegium jezuitów, 07.07.1527 r.
wprowadzono: 24.06.2015 10:22 | ost. aktualizacja: 24.06.2015 10:22
"Observationes lythurgicae, RP Drużbicki Soc Jesu", 2. połowa XVII w.
wprowadzono: 28.03.2014 10:50 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:50
Orator Polonus seu pars secunda rhetoricae. quae continet stemmatum Polonicorum antiquitatis et origines deinde superr his usus orationum quosdam practicas universae nobilitati Polonae ad actus publicos accomodatas, denique eruditiones, antiquitates, symbola imperatorum, ducum, principum et illustrium virorum iisdem stemmatibus Polonicis serventia, XVII wiek
wprowadzono: 27.05.2015 13:12 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
"Percepta et expensa a. 1631-1646", 1631 - 1646 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
"Percepta et expensa a. 1664-1690", 1588 - 1627 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
"Percepta et expensa a. 1696-1742", 1696 - 1742 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
"Praxis et idea fructuose meditandi, usui tyronum accomodata, a.d. 1724", 1724 r.
wprowadzono: 08.04.2014 11:59 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:59
"Promptuarium seu elenchus generalis iurium ad bona haereditaria nec non lapideas, hortos et areas domus probationis Societatis Iesu (Cracoviensis) spectantium", XVIII wiek
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
Prosper Cafarelli, audytor papieski, nakazuje zwolnić kolegium św. Piotra i Pawła jezuitów w Krakowie od ekskomuniki, w jaką popadli w sporze o dziesięciny, 25.09.1649 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26

1 ... 4 5 6 7 8 9 10