Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie (konwentualni), Drohiczyn (Wniebowzięcie NMP)
Nominata franciszkanina o. Karola Kudźmowskiego na kaznodzieję do Drohiczyna przy kościele oo. franciszkanów, 1828 r.
wprowadzono: 18.09.2015 14:09 | ost. aktualizacja: 18.09.2015 14:09
Odpisy dokumentów dotyczących kościoła i klasztoru Franciszkanów w Drohiczynie z lat 1409-1537, XVIII/XIX w.
wprowadzono: 18.12.2015 09:27 | ost. aktualizacja: 22.12.2015 11:38
Skarga wniesiona do starosty drohickiego przez o. Franciszka Srzednickiego, gwardiana klasztoru franciszkanów w Drohiczynie, 1726 r.
wprowadzono: 18.09.2015 14:09 | ost. aktualizacja: 18.09.2015 14:09
Wizyta Klasztoru Drohiczyńskiego JXX. Franciszkanów w Gubernii Grodzieńskiey Powiatu i Dekanatu Kobryńskiego z Roku 1818, 1819 r.
wprowadzono: 31.03.2014 12:29 | ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:29
Wypisy z akt sądowych dotyczących rodziny Rostworowskich, 28.06.1753 r.
wprowadzono: 13.06.2014 10:19 | ost. aktualizacja: 13.06.2014 10:19
Wyrok wydany w Drohiczynie na Marcina Klepackiego za uchylanie się od zwrotu długu w wysokości 200 zł pol. klasztorowi oo. franciszkanów w Drohiczynie, 1747 r.
wprowadzono: 18.09.2015 14:09 | ost. aktualizacja: 18.09.2015 14:09
Zapis Fabiana Lubowickiego na rzecz o. Antoniego Dąbrowskiego, ex prowincjała i gwardiana klasztoru oo. franciszkanów w Drohiczynie, sumy 54 zł pol. od Jakuba Ciszewicza, 1744 r.
wprowadzono: 18.09.2015 14:09 | ost. aktualizacja: 18.09.2015 14:09
Zapis Fabiana Lubowickiego na rzecz o. Antoniego Dąbrowskiego, ex prowincjała i gwardiana klasztoru oo. franciszkanów w Drohiczynie, sumy 54 zł pol. od Jakuba Ciszewicza, 1744 r.
wprowadzono: 18.09.2015 14:09 | ost. aktualizacja: 18.09.2015 14:09
Zapis Grzegorza Klepackiego na rzecz o. Antoniego Dąbrowskiego, ex prowincjała i komisarza klasztoru oo. franciszkanów w Drohiczynie, sumy 150 zł pol. i dóbr ziemskich, 1740 r.
wprowadzono: 18.09.2015 14:09 | ost. aktualizacja: 18.09.2015 14:09