Klasztor:
Jezuici, Drohiczyn (Trójca Święta) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 01.06.2016 00:01 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1654 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1773 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Drohiczyn

Nazwa inna/e: lit. Drohičinas, biał. Драгічын [pol. Drahiczyn, ang. Drahichyn], ros. Дрохичин [pol. Drochiczin, ang. Drokhichin], ukr. Дорогичин [pol. Dorohyczyn, ang. Dorohychyn]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. podlaskie, pow. siemiatycki

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Drohiczyn

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: po gruntownej restauracji, ob. Kuria Diecezjalna oraz Wyższe Seminarium Duchowne

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1654 r.

Opis:

okazałe zabudowania dawnego kolegium jezuitów, przejętego po ich kasacie przez pijarów. Założenie klasztorne położone jest na zachód od Góry Zamkowej i znajduje się na wysokiej skarpie nad Bugiem (il. 5). Klasztor został ufundowany przy kościele farnym pw. Trójcy Św. Pierwszy kościół w tym miejscu powstał wg tradycji z inicjatywy króla Władysława Jagiełły w 1392 r. i przetrwał do połowy XVI w. Po nim w 1555 r. zbudowano kolejny murowany, który przetrwał około stu lat[1].

Jezuici zostali sprowadzeni do Drohiczyna w 1654 r. z zadaniem prowadzenia misji i założenia szkoły dla okolicznej szlachty. Trzej pierwsi zakonnicy, którzy osiedli w mieście, otrzymali od miejscowego proboszcza dom i część dochodów z beneficjum. W wyniku działań wojennych musieli wkrótce opuścić Drohiczyn i ukrywali się w okolicy miasta. Po powrocie w 1657 r. otrzymali tymczasowo prawo do obsługi zniszczonej parafii Trójcy Św. W 1659 r. Jan Kazimierz wystawił przywilej fundacyjny, a w 1664 r. oficjalnie zrzekł się praw patronackich nad kościołem farnym na rzecz jezuitów[2].

Zakon stopniowo rozbudowywał swą placówkę w Drohiczynie. W latach 1696-1709 wzniesiony został istniejący do dzisiaj kościół (il. 6), a w 1699 r. konwikt dla ubogich. Towarzystwo Jezusowe nie zaniedbywało oczywiście także działalności edukacyjnej. Pierwszą szkołę, jeszcze jako zwykłą parafialną, jezuici założyli w 1661 r. Potem stopniowo rozszerzali program nauczania, aż w 1747 r. oficjalnie drohiczyńska szkoła otrzymała status kolegium. Na jego potrzeby wzniesiony został w latach 1746-1751 staraniem superiora Stefana Kuczyńskiego gmach Collegium Nobilium (il. 7)[3].

 

[1]. L. Postołowicz, Układ przestrzenny Drohiczyna do końca XVIII w., [w:] A. Dobroński, A. Izydorczyk (red.), Drohiczyn. Dzieje miasta na tle dziejów regionu (do 1950 r.), Białystok 1979, s. 32.

[2] J. Maroszek, Klasztory Podlasia, s. 24-25.

[3] M. Kałamajska- Saeed (oprac.), I. Galicka, H. Sygietyńska (wstępna inwentaryzacja), Siemiatycze, Drohiczyn, s. 16.

1661 – zakon jezuitów zakłada szkołę; 
1699 – początek budowy parafialnego kościoła jezuitów oraz konwiktu dla ubogiej szlachty 
1729 – rozpoczęcie budowy murowanego klasztoru jezuitów w stylu barokowym na planie podkowy pod kierunkiem jezuity Jakuba Ruoffa (obecnie Kuria Biskupia).
1747 – zakończenie budowy nowej szkoły jezuitów, która uzyskała rangę kolegium (Collegium Nobilium) (Wiki)

 

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: kolegium

Wezwanie kościoła: Trójca Święta

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Jednostka podziału administracyjnego: woj. podlaskie

Kraina historyczna: Podlasie

Prowincja / Archimandria: Prowincja mazowiecka = Provincia Masoviae

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: podlaska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/papież Klemens XIV: breve "Dominus ac Redemptor noster" z 21 VII 1773 znoszące zakon jezuitów
  • Data faktycznej kasaty: 1773 r.
  • Opis:

   Dnia 14 września 1774 r. Komisja Edukacji Narodowej przekazała kolegium pojezuickie księżom pijarom. Rok później Sejm Rzeczypospolitej przyjął uchwałę o przekazaniu pijarom parafii drohickiej i całego beneficjum. Ale to postanowienie zostało wykonane dopiero po 2 października 1791 roku. EK

    

   Dalsze losy zob. pijarzy. 

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.3944 22.655 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Stępniewska Alicja, Drohiczyn nad Bugiem, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 4: Docent-Ezzo, Lublin, 1983, kol. 224

Foto

Dawne kolegium jezuitów w Drohiczynie. Autor: Piotrus. 19.12.2013. Za: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drohiczyn_July_2013_06.JPG