Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Lwów (św. Andrzej ap.) skasowany

Wprowadzono: 20.05.2014 19:43 | Ost. aktualizacja: 12.07.2016 09:51 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1460 r.
 • Kasata niezrealizowana

  Data urzędowa kasaty niezrealizowanej: 1785 r. Data odstąpienia od kasaty: 1785 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1946 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Lwów

Nazwa/y obecna: Львів, [pol. Lwiw, Lʹwiw; ang. L’Viv]

Nazwa inna/e: niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג, לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow), ros. Львов [pol. Lwow, ang. L'vov]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Бернардинський костел Св. Андрія Первозванного, Kościół św. Andrzeja i klasztor Bernardynów we Lwowie, pl. Soborowy 3 [площі Соборній, 3-А], Ukraina (Украина), obł. [obw.] lwowski

Dodatkowe informacje o położeniu: przed 1936 - pl. Bernardyński

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1460 r.

Opis:

Fundatorem był Andrzej ze Sprawy Odrowąż (starosta ruski). Pierwotne kościół był pod wezw. św. Barłomieja z Sieny i św. Andrzeja ap. - pierwszy człon zniknął z biegiem czasu

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor kustodialny

Wezwanie kościoła: św. Andrzej ap.

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Kraina historyczna: Ukraina

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: lwowska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: niezrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Austria/cesarz Józef II: dekret z 12.01.1782 o kasacie wszystkich męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych nie zajmujących się szkolnictwem, pielęgnowaniem chorych i nauką
  • Data urzędowa kasaty niezrealizowanej: 1785 r.
  • Data odstąpienia od kasaty: 1785 r.
  • Opis:

   #Konsulowie: Józef Mehlbauer [Mehlbacher] oraz Franciszek Schumpeter 22 kwietnia 1785 r. rozpoczęli realizowanie dekretu cesarskiego, przejmując kompleks klasztorno-kościelny. Wielu bernardynów opuściło Lwów. Jednak niektórzy ukryli się na poddaszu klasztornym oraz wieży kościelnej mając nadzieję na cud". Sitnik, s. 182, tu wyjaśnienie okoliczności cofnięcia dekretu. 31.08.1786 r. powierzono bernardynom duszpasterstwo parafialne, a 6.05.1788 r. abp lwowski oficjalnie potwierdził utworzenie parafii przy kościele i klasztorze (Sitnik, s. 183)

Kasaty po 1914 r.
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Międzynarodowe: porozumienia jałtańskie z 4-11.02.1945 . o oddaniu polskich Kresów Wschodnich ziem ZSRR i przesiedleniach ludności z ziem zmieniających granice
   • Państwo/ZSRR/Ukraina: układ z 9.09.1944 między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczący ewakuacji obywateli polskich z terytorium U.S.R.R. i ludności ukraińskiej z terytorium Polski
  • Data faktycznej kasaty: 1946 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 49.8394 24.0347 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Hauser Zbigniew, Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej. Lwowskie, Lwów, Stanisławskie, Warszawa, 2004, s. 29-32
Strony na temat miejscowości:
Inne linki: