Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą, Wrocław (św. Macieja)
Beneš z Choustnika, starosta księstwa wrocławskiego stwierdza, że bracia Fricze, Łukasz i Marek, synowie Hansa Dompnik, mieszczanina wrocławskiego, przekazali Małgorzacie Dompnik, żonie ich brata Jeszko, podane czynsze z 4 łanów w Św. Katarzynie (St. Katherinen), 11.06.1406 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:33 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:33
Beneš z Choustnika, starosta księstwa wrocławskiego stwierdza, że Piotr, karczmarz w Rościsławicach (Rymberg), przekazał Andrzejowi von Oberhofe, mieszczaninowi wrocławskiemu, grzywnę rocznego czynszu ze swej karczmy, 25.12.1402 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:33 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:33
Bernard, ks. niemodliński i pan Strzelec, stwierdza, że Wiszke Wyppeler przekazał Jorge, plebanowi w Kluczborku, grzywnę rocznego czynszu, 19.07.1406 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:33 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:33
Bolko, ks. Śląska i pan Ziębic, stwierdza, że została zawarta ugoda między mistrzem szpitala Św. Macieja we Wrocławiu i Mikołajem Dryguart o młyn Spendemol, 06.01.1408 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:33 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:33
Bracia Franciszek z Groblic (Groblowicz) i Czursko z Groblic przekazują swe dziedzictwo w Groblicach szpitalowi Św. Macieja we Wrocławiu, 14.11.1401 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:33 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:33
Bracia Jan i Henryk, książęta Śląska, panowie Ziębic, potwierdzają dobra szpitala wrocławskiego Św. Macieja w swym księstwie, 02.10.1414 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:33 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:33
Bracia Nikosz i Paszko Gebhartyssone z siostrą Klarą zawierają układ o dobra w Groblicach, 22.10.1402 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:33 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:33
Bracia Stanko i Bratmil, magistrzy i bracia szpitala w Brześciu, przyjmują do swej konfraterni szpitalników Św. Macieja we Wrocławiu, 1403 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:33 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:33
Brat Andrzej Hewne, mistrz szpitala Św. Macieja we Wrocławiu, sprzedaje przeorowi i braciom tego konwentu grzywnę rocznego czynszu z ogrodu Jana Loben, mieszczanina wrocławskiego., 07.04.1492 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:47 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:47
Brat Andrzej Hewne, mistrz szpitala Św. Macieja we Wrocławiu stwierdza, że Jerzy Swarcz, ż żoną Anną, i mistrz Jan, garbarz z klasztoru Św. Macieja, przekazali konwentowi 100 guldenów z karczmy w Siechnicach (Tischnitz), 25.04.1496 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:47 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:47

1 2 3 4 5 6 7 ... 44