Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą, Wrocław (św. Macieja)
Franczke, komtur szpitala Świętych Piotra i Pawła w Ziębicach, stwierdza, że Marcin Harmit z żoną Katarzyną posiadają 7 ½ grzywny dochodów w Starczówku (Altmansdorff), 08.10.1411 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:33 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:33
Franczke von Schonefeld, komtur szpitala Świętych Piotra i Pawła w Ziębicach, nadaje szpitalowi grzywnę rocznego czynszu, 01.11.1408 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:33 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:33
Franczke von Schonefelt, mistrz i bracia szpitala Św. Macieja we Wrocławiu, stwierdzają, że bracia Bartusz i Matis, synowie Yrucza, sprzedali Mikołajowi Gornicz, ziemie i sądownictwo oraz sołectwo, 23.04.1402 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:33 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:33
Fryderyk, ks. Śląska, pan Legnicy i Oławy, zawiera układ ze szpitalem Św. Macieja we Wrocławiu o dziedziczne dochody i sądownictwo w Groblicach (Grobilwitz), 08.06.1476 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:28 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:28
Fryderyk, ks. Śląska, pan Legnicy i Oławy, zawiera układ ze szpitalem Św. Macieja we Wrocławiu o dziedziczne dochody i sądownictwo w Groblicach (Grobilwitz), 08.06.1476 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:28 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:28
Grzegorz, pleban i komtur w Kluczborku, stwierdza, że Hanka Stasken von Wandryna, córka Mikołaja Sbiluth, przekazała ½ dziedzicznego łanu w Lipkach (Linden) koło Creuczedorf (?) Miczke von Creuczedorf, 05.05.1482 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:47 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:47
Hannos z Koldic, starosta księstwa świdnicko – jaworskiego, transumuje dokument Jana Kruszyny z Lichtenburka, starosty księstwa świdnicko – jaworskiego, z 31 V 1405 r, 06.02.1454 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:27 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:27
Hannus Glacz, mieszczanin wrocławski, pan na Mokronosie Górnym (Obirhofe), sprzedaje Piotrowi Kylbis sądownictwo i sołectwo oraz 2 łany ziemi, karczmę i 4 ogrody z dochodami w swej wsi, 19.02.1443 r.
wprowadzono: 31.05.2016 08:36 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 08:36
Hannus Schoff z Chojnika, starosta księstwa świdnicko – jaworskiego, stwierdza, że Grzegorz Tannenberg przekazał swej żonie Agnieszce, prawa do dóbr w Michałowicach (Michelsdorf), 13.06.1457 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:27 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:27
Henryk, ks. Śląska, pan Głogowa i Krosna, rozstrzyga spór między Franczke Swantupulk z Gorzowa (Lanczberg) a burmistrzem i gminą miasta Wrocławia, 23.01.1439 r.
wprowadzono: 31.05.2016 08:36 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 08:36

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 44