Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą, Wrocław (św. Macieja)
Henryk, ks. Śląska, pan Lubina i Oławy, reguluje Jerzemu, mistrzowi szpitala Św. Macieja we Wrocławiu, 200 grzywien groszy praskich, 23.04.1408 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:33 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:33
Henryk, ks. Śląska, pan Lubina i Oławy, sprzedaje dochody Cegira z Marcinkowic (Mertinsdorf), w weichbildzie oławskim, wraz z chłopami, mistrzowi i konwentowi szpitala Św. Macieja we Wrocławiu, 05.09.1407 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:33 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:33
Henryk von Lasan, starosta księstwa wrocławskiego, stwierdza, że Franczke Kyseling z Lwówka Śl. (Lemberg) przekazał Maciejowi Dompnik, synowi Czenke Dompnik, mieszczanina wrocławskiego, 18 grzywien rocznego czynszu ze wsi Segicz (?) w weichbildzie wrocławskim, i z Mokrego (Mocker), w weichbildzie średzkim, 01.04.1416 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:33 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:33
Henryk von Noclassdorf, pleban kościoła w Św. Katarzynie, stwierdza, że Matis Cruckmann, dziedzic w tej wsi nadał mu łan ziemi, 29.09.1449 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:27 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:27
Henryk z Rožmberka, starosta księstwa wrocławskiego, ogłasza wyrok, w którym Grzegorz Sachwicz i Agata Lenckene okazali dokument dotyczący posiadania 7 1/2 łanów dziedzictwa w Św. Katarzynie, 01.02.1458 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:27 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:27
Henryk z Rožmberka, starosta księstwa wrocławskiego, ogłasza wyrok, w którym Grzegorz Sachwicz i Agata Lenckene okazali dokument dotyczący posiadania 7 1/2 łanów dziedzictwa w Św. Katarzynie, 01.02.1458 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:27 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:27
Heynke, commendator na Dobrzykowicach Wrocławskich (Wustindorf), stwierdza, że Piotr, karczmarz, syn Heleny, przekazał swej żonie Małgorzacie swe dobra, 02.08.1405 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:33 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:33
Hińcza Świętopełk, pan na Gorzowie Wielkopolskim (Landisberg) stwierdza, że Michał, sołtys w Hartwigonicze (?) nadał wolny łan na przebudowę in castro vel comnata prenotate, 1498 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:47 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:47
IN.Hieronim Sidynberg, dr dekretów, kapelan papieski i audytor, poleca szpitalowi praskiemu respektowanie treści zawartych w dokumentach szpitala wrocławskiego, 23.12.1402 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:33 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:33
Innocentii divina providentia pape VIII anno eius V, Veneris die III mensis Aprilis, hora tericarum), Wrocław (in stubella domus habitationis honorabilis viri domini Mathie Stroll, altariste ecclesie sancte Eluzabeth, in curia hospitali sancti Mathie Wratislavie), 03.04.1489 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:47 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:47

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 44