Klasztor:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Wrocław (św. Doroty) skasowany

Wprowadzono: 14.07.2014 15:24 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 22:43 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1351 r.
 • Kasata

  : 1530 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Wrocław

Nazwa w momencie kasaty: Breslau

Nazwa inna/e: łac. Wratislavia lub Vratislavia lub Budorgis, śl-niem. Brassel, czes. Vratislav, węg. Boroszló

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Rzymskokatolicka parafia pw. św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława, Plac Wolności 3, 50-071, Wrocław-Stare Miasto, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. dolnośląskie, pow. Wrocław, gm. Wrocław

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: kościół, fragmenty klasztoru

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OESA; od 1963 r.: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1351 r.

Opis:

Wg Encyklopedii Katolickiej augustianów-eremitów sprowadził do Wrocławia cesarz Karol IV. (EK, 1, kol. 1076) i ufundował im kościół św. Doroty w 1354 r. (EK, 4, kol. 139)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Doroty

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Czech Królestwo

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Prowincja / Archimandria: Prowincja bawarska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Kasata

Kasaty przed 1772
  • : 1530 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.10634359043323 17.030960439147975 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Swastek Józef, Dorota, św. [w:] Encyklopedia katolicka, t. 4: Docent - Ezzo, Lublin, 1983, kol. 139
 • Dobrzyniecki Arkadiusz, Augustianie-eremici, [w:] Harasimowicz Jan (red.), Encyklopedia Wrocławia, Wrocław, 2006, s. 48-49