Klasztor:
Dominikanie, Lwów (Boże Ciało) skasowany

Wprowadzono: 19.08.2014 17:57 | Ost. aktualizacja: 10.07.2016 13:30 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  2. połowa XIII w.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1945 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Lwów

Nazwa/y obecna: Львів, [pol. Lwiw, Lʹwiw; ang. L’Viv]

Nazwa inna/e: niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג, לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow), ros. Львов [pol. Lwow, ang. L'vov]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Церква Пресвятої Євхаристії (Kościół pw. Bożego Ciała), Площа Музейна, 1 = Plan Muzealny, Lwów, Ukraina (Украина), obł. [obw.] lwowski

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: ob. kościół to greckokatolicka (obrządku ukraińsko-bizantyńskiego) cerkiew Najświętszej Eucharystii, a w cz. klasztoru mieści się Muzeum Historii Religii

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 2. połowa XIII w.

Opis:

Dominikanie przybyli do Lwowa już w 1. połowie XIII w.. mieli tu stację misyjną. Formalnej fundacji dokonał Władysław Opolczyk w 1378 r. 

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Boże Ciało

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Jednostka podziału administracyjnego: ziemie utracone na rzecz ZSRR w 1945 r.

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. Opieki NMP = Provincia Rutheniae

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: lwowska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Międzynarodowe: porozumienia jałtańskie z 4-11.02.1945 . o oddaniu polskich Kresów Wschodnich ziem ZSRR i przesiedleniach ludności z ziem zmieniających granice
  • Data faktycznej kasaty: 1945 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 49.8427 24.0336 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Hauser Zbigniew, Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej. Lwowskie, Lwów, Stanisławskie, Warszawa, 2004, s. 23-24
Strony na temat miejscowości: