Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Karmelici bosi, Berdyczów (Niepokalane Poczęcie NMP)
Kamiński, (im. zak.:) o. Adrian (Karmelici bosi)
wprowadzono: 22.05.2014 00:51 | ost. aktualizacja: 22.05.2014 00:51
Lipski, (im. zak.:) o. Joachim (Karmelici bosi)
wprowadzono: 22.05.2014 00:53 | ost. aktualizacja: 22.05.2014 00:53
Jan Szatkowski, (im. zak.:) o. Hieronim od św. Michała (Karmelici bosi)
wprowadzono: 22.05.2014 01:02 | ost. aktualizacja: 22.05.2014 01:04
Józef Martusewicz, (im. zak.:) o. Salezy od św. Piotra Nolasco (Karmelici bosi)
wprowadzono: 22.05.2014 00:46 | ost. aktualizacja: 22.05.2014 00:46
Maciej Brydycki, (im. zak.:) o. Bartłomiej od błogosławionego Władysława z Gielniowa (Karmelici bosi)
wprowadzono: 22.05.2014 00:56 | ost. aktualizacja: 22.05.2014 00:56