Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Druja (Trójca Święta) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 23:17 | Autor opisu: Weronika Wojciech

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1640 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1850 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Druja

Nazwa/y obecna: Друя [pol. Druja, ang. Druya]

Nazwa inna/e: ang. Druya

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] witebski, raj. [rej.] brasławski

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1640 r.

Opis:

Fund. Kazimierz Leon Sapieha wicekanclerz WKL

W 1772 r. bernardyni mieli tu nowicjat (EK, 4, kol. 229)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Trójca Święta

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska = Provincia Lithuaniae

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mińska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1850 r.
  • Opis:

   W 1863 r. kościół paraf. Trójcy Św. zamieniono na prawosławną cerkiew.

   W 1923 r. klasztor i kościół pobernardyński przejęli marianie, którzy w 1924 r. otworzyli tu nowicjat dla Białorusinów a do 1940 r. prowadzili parafię i polskie gimnazjum (EK, 4, kol. 229)

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 55.7881 27.4630 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Stępniewska Alicja, Druja [w:] Encyklopedia katolicka, t. 4: Docent - Ezzo, Lublin, 1983, kol. 229
Linki: