Klasztor:
Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą, Gajków (św. Małgorzata m.) skasowany

Wprowadzono: 18.09.2014 13:26 | Ost. aktualizacja: 10.05.2016 19:57 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  2. połowa XIII w.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1810 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Gajków

Nazwa w momencie kasaty: Margareth

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • kościół parafialny św. Małgorzaty i plebania, Główna 31, 55-002, Gajków, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, tel.: 71 318 52 59

Dodatkowe informacje o położeniu: gm. Czernica, na wschód od Wrocławia

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia Szpitalni Najświętszej Panny

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Canonici Regulares Sanctissimae Cucis a Stella Rubea

Skrócona nazwa łacińska: CRSCr

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, rycerskie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 2. połowa XIII w.

Opis:

kościół parafialny po raz pierwszy wsp. 1276 r., wieś wówczas książęca. 1393 r. wieś z prawem patronatu nad kościołem kupił klasztor wrocławski krzyżowców z czerwoną gwiazdą. Kościół ograbiony 1634 (wojska cesarskie), 1646 (Szwedzi). Od ok. 1650 do 1754 r. z fundacji krzyżowców istniał drugi kościół, pomocniczy, Krzyża Świętego, drewniany, obmurowany, ślady po nim widać przy obecnej plebanii.

1711 rozebranie starego kościoła; do 1713 budowa nowego, barokowego kościoła parafialnego z fundacji mistrza Ignacego Magneta; 1714 - zbudowano wieżę; w kościele płótna ze szkoły Willmanna i Eybelwiessera. 

1795 wspomniana szkoła parafialna

 

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: prepozytura

Wezwanie kościoła: św. Małgorzata m.

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Prusy/król Fryderyka Wilhelma III: edykt z 30.10.1810 o kasacie wszystkich klasztorów (Edikt über Einziehung sämmtlicher geistlichen Güter in der Monarchie)
  • Data faktycznej kasaty: 1810 r.
  • Opis:

   po kasacie klasztoru wrocławskiego w 1810 r. kościół przejęli księża diecezjalni. 1815 - budowa klasycystycznej plebanii; 1834 (wg A. Ziobro 1833) pożar wsi, płonęła plebania i szkoła parafialna oraz wieża (tę odbudowano niższą i w zmienionej formie). W 1945 r. bomba lotnicza, spłonęło część wyposażenia kościoła.

  • Rodzaj: częściowa

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.0586 17.1862 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Ziobro Aleksander, Gajków, [w:] Fiskies Aneta, Nowakowski Zdzisław (red.), Między Widawą a Dobrą, od zarania dziejów do współczesności. Słownik historyczno-geograficzny miejscowości z terenu L[okalnej] G[rupy] D[ziałania] Dobra Widawa, Oleśnica, 2011, 40-41