Klasztor:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Brzezia Łąka (Zwiastowania NMP, św. Hieronima) skasowany

Wprowadzono: 18.09.2014 14:22 | Ost. aktualizacja: 06.05.2016 18:59 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1330 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1810 r. Data faktycznej kasaty: 1810 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Brzezia Łąka

Nazwa w momencie kasaty: Kunersdorf

Nazwa inna/e: lat. Brzesa lanka

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • kościół i plebania św. Mikołaja w Brzeziej łace, ul. Kościelna 2, Brzezia Łąka, 55-093, Kiełczów, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. dolnośląskie, pow. wrocławski

Dodatkowe informacje o położeniu: gm. Długołęka

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Kanoników Regularnych Świętego. Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Canonicarum Regularium Santi Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kanonickie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1330 r.

Opis:

wieś od końca XIV w. należy do opactwa kanoników regularnych św. Augustyna na Piasku we Wrocławiu. Wg W. Haeuslera kościół fundował opat Konrad von Leslau w 1330 r., potwierdzenie istnienia parafii w 1376 r. Szkoła parafialna potwierdzona a. 1651, 1837, 1845

Zbudowany na przełomie XIV/XV w., przebudowywany w XVI w., XVII w. (l. 1673-74, tak Nowakowski/Karniewicz) i w latach 17071735 (wiki). murowany kościół powstał w , plebania w 1748 r., cmentarz katolicki z XIV w.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: prepozytura

Dom, któremu podlega dependencja: Kanonicy regularni św. Augustyna, Wrocław (NMP)

Wezwanie kościoła: Zwiastowania NMP, św. Hieronima

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Prusy/król Fryderyka Wilhelma III: edykt z 30.10.1810 o kasacie wszystkich klasztorów (Edikt über Einziehung sämmtlicher geistlichen Güter in der Monarchie)
  • Data urzędowa kasaty: 1810 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1810 r.
  • Opis:

   We wnętrzu wystrój barokowy: ambona, ołtarze, malowane stalle, organy, ale z licznymi elementami wcześniejszymi: gotyckimi rzeźbami świętych, renesansową chrzcielnicą, secesyjnym żyrandolem (wiki)

    Kościół przebudowany na pocz. XX w., w 2 poł. XIX w. przy plebanii dobudowany budynek gospodarczy, przy nim dom mieszkalny z tego okresu (Nowakowski / Karniewicz)

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.121629 17.243823 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Nowakowski Zdzisław, Karniewicz Tomasz, Brzezia Łąka, Fiskies Aneta, Nowakowski Zdzisław (red.), Między Widawą a Dobrą, od zarania dziejów do współczesności. Słownik historyczno-geograficzny miejscowości z terenu L[okalnej] G[rupy] D[ziałania] Dobra Widawa, Oleśnica, 2011, s. 58-59