Klasztor:
Bazylianie, Wicyń (Narodzenie NMP) skasowany

Wprowadzono: 02.11.2014 13:38 | Ost. aktualizacja: 01.06.2016 19:23 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1695 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1818 r. Data faktycznej kasaty: 1862 - 1868 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Wicyń

Nazwa w momencie kasaty: Wicyn

Nazwa/y obecna: Смереківка = Smerekivka

Nazwa inna/e: ukr. Віцин = Vitsyn, Віцинь = Vitsyn’, ros. Смерековка = Smerekowka; XV-XVIII w. Wieczin (Вєчин), Wysczen )Вищень) lub Wysoczen (Висучен), XIX w. - Wicyn

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty:

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Bazylianie

Inne przyjęte nazwy polskie: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Skrócona nazwa polska: ukr. ЧСВВ

Skrócona nazwa łacińska: OSBM

Obrządek: greckokatolicki (unicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mnisze

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1695 r.

Opis:

fundowany przez Jana III Sobieskiego; obraz Matki Boskiej Wicyńskiej, w 1707 r. uznany za cudowny; 1771-1778 nowa, murowana cerkwia; ze zlikwidowanego monasteru Litwinowie w przeniesiono tu obraz Onufrego.

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: Narodzenie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Jednostka podziału administracyjnego: Galicja

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Arcybiskupstwo: lwowskie unickie

Diecezja: lwowska unicka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data urzędowa kasaty: 1818 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1862 - 1868 r.
  • Opis:

   Cerkiew oraz ześć klasztoru spłonęły w 1846 r., w dniu św. Onufrego. Obraz św. Onufrego przekazano monasterowi w Krasnopuszczy, a Іконостас дістався Озерній [?].

   • 1846 - Pożar cerkwi i większej części klasztoru bazylianów.
   • 1850 ( lub około tej daty ) - Kupno Wicynia ( od Olimpii Matkowskiej ) przez rodzinę żydowską Brotschwiczów.
   • 1856 - Powołanie do życia jednoklasowej szkoły.
   • 1862 - Początek wyzbywania się przez wicyńskich bazylianów klasztornych gruntów ( na rzecz Zofii z Cetwińskich Krasuckiej ).
   • 20.05.1863 - Inicjatywa gminy Wicyń w sprawie budowy kościoła na miejscu spalonej w 1846 r. cerkwi ( List do kurii arcybiskupiej we Lwowie ).
   • 1868 - Wywiezienie z Wicynia przez superiora bazylianów, ks. Hankiewicza, uratowanych podczas pożaru w 1846 r. sprzętów cerkiewnych i cudownego obrazu Matki Boskiej Wicyńskiej.
   • 1871 - Zakupienie folwarku bazylianów i części należących do niego gruntów przez Juliana Kulińskiego.
   • 1888 - Rozpoczęcie budowy kościoła rzymskokatolickiego w Wicyniu.
   • 14.12.1889 - Zakończenie budowy kościoła.
   • 4.02.1890 - Poświęcenie nowego kościoła.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 49.66035 24.817328 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)