Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bazylianie, Wicyń (Narodzenie NMP)
Inventarium. Des vei dem Dorfe Wicyn im Zloczower Kreise gelegenen, mit dem Kloster ad S[a]nct[u]m Onuphrium zu Lemberg anverleibten Basilianer-Klosters, welches im Grunde der hoh-Gubernial-Verordnung vom 13 Juny [1]826 Z[ah]l 30827 und Kreisämtlichen Int, 1834 r.
wprowadzono: 15.04.2014 08:51 | ost. aktualizacja: 02.11.2014 13:43
Inwentarz Monasteru Wicyńskiego Z[akonu] S[więtego] B[azylego] W[ielkiego] spisany w Roku 1774, 1774 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | ost. aktualizacja: 02.11.2014 13:42
Inwentarz sprzętów i ruchomosci Klasztoru Wicyńskiego bazylianskiego spisany w roku 1844 dnia 15go Lutego, 1844 - 1849 r.
wprowadzono: 15.04.2014 08:51 | ost. aktualizacja: 02.11.2014 13:43