Klasztor:
Brygidki, Grodno (Zwiastowanie NMP) nieskasowany

Wprowadzono: 18.11.2014 10:20 | Ost. aktualizacja: 13.05.2016 10:02 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1634 r.
 • Opuszczenie, wymarcie etc.

  1908 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Grodno

Nazwa/y obecna: Гродна [pol. Hrodna, ang. Hrodna]

Nazwa inna/e: lit. Gardinas, ros. Гродно [pol. Grodno, ang. Grodno], ukr. Гродно [pol. Hrodno, ang. Hrodno]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] grodzieński

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: zachowany cały pierwotny zespół klasztorny oprócz dzwonnicy (zburzona ok. 1960 r.)

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Brygidki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Najświętszego Zbawiciela Świętej Brygidy

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sanctissimi Salvatoris Sanctae Birgittae; Ordo Sanctae Brigitte

Skrócona nazwa łacińska: OSSalv; OSSS

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1634 r.

Opis:

fund. Aleksandra z Sobieskich i Krzysztof Wiesiołowscy

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Jednostka podziału administracyjnego: woj. nowogródzkie

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Zwiastowanie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Jednostka podziału administracyjnego: woj. trockie

Kraina historyczna: Ruś Biała

Likwidacja nie poprzez kasatę

Opuszczenie, wymarcie etc.:
  • Data: 1908 r.
  • Opis:

   w 1842 r. zakazano przyjmować nowicjuszki; ostatnia brygidka umarła w 1908 r., jednakże klasztoru nie zlikwidowano, ponieważ "Staraniem biskupa wileńskiego Edwarda Roppa w klasztorze zainstalowano kilka sióstr ze Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu, przedstawionych władzom rosyjskim jako brygidki" (Kałamajska-Saed, Archiwum i biblioteka, s. 7)

Przejęcie przez:
 • 1908 - 1923 r.: Nazaretanki, Grodno (Zwiastowanie NMP)
 • Opis:

  Praktycznie od 1908; prawnie w 1923 r.
  "Zanim w 1908 r. zmarła ostatnia z brygidek, staraniem biskupa wileńskiego Edwarda Roppa w klasztorze zainstalowano kilka sióstr ze Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu, przedstawionych władzom rosyjskim jako brygidki. Swą prawdziwą tożsamość ujawniły dopiero w zmienionych warunkach politycznych, wraz z odrodzeniem się państwa polskiego, a 7 IX 1923 r., mocą dekretu biskupa wileńskiego Jerzego Matulewicza, już w pełni formalnie objęły dziedzictwo po brygidkach2. Nowe zakonnice w miejscu brygidek po przejęciu ich majątku sporządziły 9 II 1925 r. szczegółowy wykaz ruchomości i nieruchomości." (Kałamajska-Saed, Archiwum i biblioteka, s. 7)

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 53.677 23.8366 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)