Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Dubno (Niepokalane Poczęcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 17.04.2016 21:17 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1614 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1854 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Dubno

Nazwa/y obecna: Дубно [pol. Dubno, ang. Dubno]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] rówieński, raj. [rej.] dubieński

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1614 r.

Opis:

Fund. Janusz Ostrogski

Klasztor Bernardynów z 1614-29 roku o charakterze obronnym. Zbudowany na planie litery E. W XIX wieku przebudowany, w związku z czym stracił barokowe cechy stylowe (Wiki)

Kraina historyczna: Wołyń

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Niepokalane Poczęcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wołyńska

Kraina historyczna: Wołyń

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucko-żytomierska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1854 r.
  • Opis:

   Skasowany przez władze carskie w 1852 i zamieniony w prawosławny monaster św. Mikołaja. Po I wojnie światowej zwrócony katolikom, w latach 1928-1939 katolickie seminarium duchowne. Obecnie (2012) ponownie prawosławny żeński klasztor św. Mikołaja w jurysdykcjieparchii rówieńskiej Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego. (Wiki)

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 50.4173 25.7493 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Foto

Cerkiew św. Mikołaja w Dubnie, dawny kościół bernardynów. Autor: Oleksandr Kravchuk. 02.07.2012. Za: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monaster_%C5%9Bw._Miko%C5%82aja_w_Dubnie1.jpg